Kabel

Array

H07V-K

H07V-K

0,42 € - 596,64 €

zzgl. Versandkosten

Gummischlauchleitung H05VV verzinnt 2-adrig

Gummischlauchleitung H05VV verzinnt 2-adrig

1,68 € - 175,63 €

zzgl. Versandkosten

PVC-Leitung JB

PVC-Leitung JB

PVC-Leitung

PVC-Leitung

PVC-Aderleitung H07V-K verzinnt

PVC-Aderleitung H07V-K verzinnt

0,84 € - 130,25 €

zzgl. Versandkosten

Weldyflex hochflexible Leitung 16mm² - 50mm²

Weldyflex hochflexible Leitung 16mm² - 50mm²

4,79 € - 13,70 €

zzgl. Versandkosten

Gelbe, wetterfeste Anschlussleitung 3-adrig, verzinnt

Gelbe, wetterfeste Anschlussleitung 3-adrig, verzinnt

3,36 € - 310,08 €

zzgl. Versandkosten

H07RN-F 3x2,5 mm2

H07RN-F 3x2,5 mm2

2,86 € - 151,22 €

zzgl. Versandkosten

RG 58 C/U - 50 Ohm

RG 58 C/U - 50 Ohm

RG 213 U - 50 Ohm

RG 213 U - 50 Ohm

RG 213 U - 50 Ohm, 50 m Ring

RG 213 U - 50 Ohm, 50 m Ring

268,07 €

5,36 € pro m

zzgl. Versandkosten

RG 58 C/U - 50 Ohm, 100 m Ring

74,79 €

0,75 € pro m

zzgl. Versandkosten